The Аdverb. Прислівник

The Аdverb. Прислівник

Прислівник — це частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, якості чи вказує на різні обставини, за яких відбувається дія.
Більшість прислівників утворюється за допомогою суфікса -ly.
При цьому на письмі слід дотримуватись таких правил.
Літеразалишається перед -ly:
nice — nicely.
Виняток: true — truly, whole — wholly.
y змінюється на ily після приголосної: easy — easily,
le змінюється на ly: possible — possibly.
Після кінцевих -ic додається суфікс -ally: dramatic — dramatically.

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.