Adverbs of time and place Прислівники часу й місця

Adverbs of time and place Прислівники часу й місця

Прислівники часу й місця зазвичай вживаються в кін­ці речення:
He wasn’t very well yesterday. (Учора йому було погано.)
Інколи вони можуть вживатися на початку речення:
Tomorrow we’ll have three lessons. (Завтра в нас буде три уроки.)

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.