Морфологія

Морфологія

В українській мові є такі частини мови:
• Самостійні (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник).
• Службові (прийменник, сполучник, частка).
• Вигук.

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.