Логарифмічна функція

Логарифмічна функція

Функцію називають логарифмічною функцією з основою a. Логарифмічна та показникова функції є взаємно оберненими.
Властивості логарифмічної функції :

Графіки показникової (рисунок 1) і логарифмічної (рисунок 2) функцій з однаковою основою симетричні відносно прямої .

Рис. 1

Рис. 2

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.