Школяр UA

Фізичні та хімічні властивості оксидів

Фізичні та хімічні властивості оксидів дуже відрізняються. За кімнатної температури більшість оксидів є твердими речовинами, наприклад, купрум (II) оксид CuO чорного кольору, кальцій оксид CaO білого кольору, хром (III) оксид Cr2O3 темно-зеленого кольору. Деякі оксиди є рідинами, наприклад, гідроген оксид (вода) H2O та Cl2O7 є безбарвними рідинами, а деякі — газоподібними речовинами, наприклад карбон (IV) оксид CO2 є газом без кольору, а нітроген (IV) оксид NO2 є бурим газом. Деякі оксиди є речовинами з молекулярною будовою, інші мають іонну будову.

Основні та кислотні оксиди виявляють різні властивості. Основні оксиди при нагріванні можуть вступати в реакції з кислотними та амфотерними оксидами, з кислотами. З водою безпосередньо реагують оксиди лужних металів (оксиди Літію, Натрію, Калію, Рубідію та Цезію) та оксиди лужноземельних металів (оксиди Кальцію, Стронцію та Барію). Розглянемо приклади рівнянь типових хімічних реакцій, які підтверджують зазначені властивості основних оксидів.

1. Взаємодія основного оксиду з кислотним оксидом з утворенням солі:

CaO + SiO2 CaSiO3

2. Взаємодія основного оксиду з амфотерним оксидом з утворенням солі:

Na2O + Al2O3 2NaAlO2

3. Взаємодія основного оксиду з водою з утворенням основи:

BaO + H2O = Ba(OH)2

4. Взаємодія основного оксиду з кислотою з утворенням солі та води:

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

Кислотні оксиди можуть вступати в реакції з основними та амфотерними оксидами, з розчинними у воді основами (лугами). Багато кислотних оксидів взаємодіють із водою (винятком є силіцій (IV) оксид SiO2. Розглянемо приклади рівнянь типових хімічних реакцій, які підтверджують зазначені властивості кислотних оксидів.

1. Взаємодія кислотного оксиду з основним оксидом з утворенням солі:

CO2 + Na2O = Na2CO3

2. Взаємодія кислотного оксиду з амфотерним оксидом з утворенням солі:

SO3 + ZnO = ZnSO4

3. Взаємодія кислотного оксиду з водою з утворенням кислоти:

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

4. Взаємодія кислотного оксиду з лугом з утворенням солі та води:

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

Амфотерним оксидам притаманні властивості як основних, так і кислотних оксидів. Тобто вони можуть реагувати як з кислотними, так і з основними оксидами з утворенням солей. Крім того, амфотерні оксиди можуть взаємодіяти як з кислотами, так і з лугами з утворенням солей та води. Наприклад:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH 2KAlO2 + H2O

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку