Школяр UA

Порівняння натуральних чисел

Порівняти два натуральних числаозначає зясувати, яке з них більше, а яке – менше.

Результати порівняння записують за допомогою знаків менше (<) або більше (>). Такі записи називаються нерівностями.

Із двох натуральних чисел, які розміщені на координатному промені, більше те, яке розміщене правіше, і менше те, що розміщене лівіше.

Порівнювати багатоцифрові натуральні числа за допомогою координатного променя не дуже зручно.

Якщо натуральні числа мають різну кількість цифр, то більше те число, в запису якого більше цифр, і менше те число, в запису якого менше цифр.

Якщо в запису натуральних чисел однакова кількість цифр, то для їх порівняння користуються таким правилом:

Із двох натуральних чисел з однаковою кількістю цифр більшим є те, у якого більшою є перша з неоднакових цифр. При цьому порівняння здійснюють, рухаючись зліва направо.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку