Школяр UA

Порівняння та округлення десяткових дробів

Серед двох десяткових дробів менший той дріб, у якого число цілих менше; і більший той, у якого число цілих більше.

Якщо цілі частини десяткових дробів рівні, то менший той дріб, у якого число десятих менше; якщо число десятих однакове, то порівнюють соті і так далі.

Зверніть увагу!

Якщо запис деякого десяткового дробу закінчується нулями, то ці нулі можна відкинути. Одержаний дріб буде дорівнювати заданому.

Округлюючи число до деякого розряду, всі цифри праворуч від цього розряду замінюють нулями, і якщо перша з відкинутих цифр менша від п’яти, то останню із залишених цифр не змінюють, а якщо перша з відкинутих цифр більша за п’ять, то останню залишену цифру збільшують на одиницю.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку