Школяр UA

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

Відсотком називають одну соту частину величини. Один відсоток дорівнює нуль цілій одній сотій.

Щоб десятковий дріб записати у відсотках, потрібно помножити його на сто і дописати знак відсотків.

Щоб записати відсотки у вигляді десяткового дробу або натурального числа, необхідно число відсотків поділити на сто. Наприклад, сто тридцять відсотків дорівнюють одній цілій трьом десятим; сорок шість відсотків дорівнюють нуль цілим сорока шести сотим.

Запамятайте!

Ціле позначають як 100 відсотків.

Щоб знайти певну кількість відсотків від числа, потрібно поділити його на сто і помножити на кількість відсотків.

Знайти певну кількість відсотків від числа можна й іншим способом: задане число помножити на десятковий дріб, що відповідає кількості відсотків

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку