Школяр UA

Біологія 7 клас

 • Біологія – наука про живу природу.
 • Рослинний світ – складова частина природи
 • Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин
  • Будова та життєдіяльність рослин. Основні процеси життєдіяльності рослин
  • Збільшувальні прилади. Будова рослинної клітини. Різноманітність рослинних клітин.
  • Життєдіяльність клітини
  • Тканини рослини, їх функції та взаємозв’язок
  • Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Вегетативні органи рослини. Корінь і кореневі системи
  • Мінеральне живлення. Ґрунт і його значення в житті рослини. Добрива
  • Внутрішня будова кореня. Будова кореня у зв’язку з його функціями
  • Пагін, його будова. Стебло – вісь пагона. Різноманітність пагонів. Видозміни пагонів
  • Транспорт речовин по рослині. Внутрішня будова стебла у зв’язку з пересуванням по ньому речовин
  • Брунька – зачатковий пагін. Листок – бічна частина пагона. Будова і різноманітність листків.
  • Видозміни листків
  • Будова листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні води
  • Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення
 • Тема 2. Розмноження й розвиток рослин
  • Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження
  • Будова і різноманітність квіток
  • Суцвіття, їх будова та різноманітність
  • Запилення. Способи запилення
  • Запліднення квіткових рослин
  • Насінина, плід, їх будова. Типи плодів та способи їх поширення
  • Вплив умов середовища на проростання насінини.
  • Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища в житті рослин
  • Загальна характеристика водоростей. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей
  • Різноманітність водоростей
  • Значення водоростей у природі та в житті людини
 • Тема 3. Вищі спорові рослини
  • Вищі спорові рослини Загальна характеристика вищих спорових рослин
  • Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності
  • Плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі
 • Тема 4. Голонасінні
  • Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних
  • Різноманітність голонасінних рослин
  • Значення голонасінних у природі та в житті людини
 • Тема 5. Покритонасінні
  • Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних
  • Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини
 • Тема 6. Гриби
  • Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування
  • Значення грибів у природі й у житті людини
 • Тема 7. Лишайники
  • Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі й у житті людини
 • Тема 8. Бактерії
  • Загальна характеристика бактерій. Різноманітність
  • Значення бактерій у природі й у житті людини
 • Тема 9. Організми і середовище існування
  • Середовище існування та його чинники
  • Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин
  • Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах
  • Охорона природи

Біологія 8 клас

 • Тваринний світ — складова частина природи. Зоологія — наука про тварин. Тварини
 • Роль тварин у природі та житті людини
 • Будова і життєдіяльність тварин
 • Найпростіші. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших — мешканців прісних водойм, морів та ґрунту
 • Тип Кишко­во­порожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних
 • Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних
 • Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність
 • Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність
 • Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах.
 • Значення для людини
 • Членистоногі. Загальна характеристика типу Членистоногі
 • Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини
 • Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини
 • Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини
 • Молюски. Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини
 • Хордові тварини. Безчерепні. Риби. Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні та Черепні (Хребетні)
 • Загальна характеристика надкласу Риби. Клас Хрящові риби.
 • Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності
 • Земноводні. Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки
 • Плазуни. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки
 • Загальна характеристика класу Птахи. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки
 • Різноманітність ссавців. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців
 • Організми і середовище існування. Вплив чинників середовища на тварин. Взаємозв’язок людини з іншими видами тварин
 • Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території
 • Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

Біологія 9 клас

 • Тема 1. Вступ
  • Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань пролюдинудля збереження її здоров’я
  • Походження людини. Особливості виду Homo sapiens. Соціальне та культурне уападкування
  • Організм людини як біологічна система
 • Тема 2. ОПОРА І РУХ
  • Будова і функції опорно­-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток
  • Сполучення кісток. Будова скелета людини
  • Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів
  • Механізм скорочення м’язів.Сила м’язів. Втома
 • Тема 3. Кров і лімфа
  • Внутрішнє середовище організму
  • Склад і функції крові
  • Захисні функції крові. Імунітет. Специфічний і неспіцмфічний імунітет. Зсідання крові
 • Тема 4. Кровообіг і лімфообіг
  • Органи кровообігу – серце і судини. Будова і функції серця
  • Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале коло кровообігу
  • Регуляція кровопостачання органів
  • Лімфатична система
 • Тема 5. Дихання
  • Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат
 • Тема 6. Харчування та травлення
  • Значення травлення. Будова і функції органів травлення, травних залоз
  • Травленя в тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення
 • Тема 7. Терморегуляція
  • Будова і функції шкіри
 • Тема 8. Виділення
  • Будова і функції сечовидільної системи
  • Ендокринна регуляція функцій організму людини
 • Тема 9. Розмноження та розвиток людини
  • Етапи онтогенезу людини. Будова статевих органів
  • Запліднення, ембріональний розвиток
  • Постембріональний розвиток
 • Тема 10. Нервова регуляція функцій організму людини
  • Нервова регуляція. Центральна і периферична нервова система, її будова і функції
 • Тема 11. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
  • Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем
  • Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система
  • Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю. Нюхова і смакова сенсорні системи
 • Тема 12. Біологічні основи поведінки людини
  • Біологічні основи поведінки людини
  • Сон
  • Біологічні ритми
  • Фізіологічні основи мови. Сприйняття і пам’ять. Види пам’яті. Емоції. Емоційні реакції і стани
  • Мислення і свідомість

Біологія 11 клас

 • Тема 1. Cпадковість і мінливість організмів
  • Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень
  • Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи
  • Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування
  • Позаядерна спадковість. Взаємодія генів
 • Тема 2. Закономірності мінливості
  • Комбінаційна мінливість. Мутаційна мінливість
  • Модифікаційна мінливість. Закон гомологічних рядів М. І. Вавілова
  • Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні
  • Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
 • Тема 3. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
  • Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів (ембріогенез і постембріональний розвиток)
 • Тема 4. Надорганізмові системи
  • Поняття про середовище існування. Шляхи пристосувань до нього організмів
  • Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах
  • Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем
  • Планетарна роль живої речовини. Біогенні міграції речовин.
 • Тема 5. Історичний розвиток органічного світу
  • Історичний розвиток органічного світу
  • Мікроеволюція. Фактори еволюційного процесу
  • Природний добір
  • Сучасні погляди на проблему еволюції
  • Історичний розвиток органічного світу

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку