Школяр UA

Стилі мовлення

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою і характером висловлювання.

Літературна мова обслуговує найрізноманітніші потреби суспільного життя, а тому в процесі історичного розвитку в ній виробилося багато різних засобів висловлювання, які є в національній мові і які по-різному використовуються членами колективу залежно від мети спілкування.

Розрізняють усні і писемні стильові різновиди літературної мови. До усних відносять розмовно-побутовий та офіційно-ораторський стилі, до писемних — науковий, художній, публіцистичний і офіційно-діловий. Межі стилів нечіткі. Проте можна визначити особливі риси кожного стилю.

Найпоширеніша класифікація стилів мови така: художній; науковий; публіцистичний; офіційно-діловий; розмовний.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку