Школяр UA

Тема 1. Синтаксис. Пунктуація

Тема 2. Просте двоскладне речення

Тема 3. Односкладні речення. Неповні речення

Тема 4. Речення з однорідними членами

Тема 5. Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями і реченнями

Тема 6. Речення з відокремленими членами

Тема 7. Способи передачі чужого мовлення

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку