Школяр UA

Розвязання задач за допомогою рівнянь

При розвязанні задач за допомогою рівнянь діють за таким планом:

 

1. Позначають деяку невідому величину буквою.

2. Складають буквений вираз за умовою задачі.

3. Складають рівняння на основі буквеного виразу й умов задачі.

4. Розвязують одержане рівняння. Надають величині, яку позначали буквою, знайденого значення.

 

5. Перевіряють результат на відповідність умовам задачі.

6. Записують відповідь щодо шуканих величин.

Звичайно в задачах йдеться не про математичні обєкти. Такі задачі називають прикладними. Тоді складають математичну модель задачі, в якій ідеться про математичні поняття.

Розвязання прикладних задач методом математичного моделювання складається з трьох етапів:

  1. Формування математичної моделі задачі.

  2. Розвязання відповідної математичної задачі.

  3. Аналіз одержаних результатів.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку