Школяр UA

Естери. Реакція естерифікації. Застосування естерів

Естери утворюються в результаті взаємодії карбонових кислот зі спиртами.

Реакції утворення естеру з кислоти і спирту називаються реакціями естерифікації. Ці реакції відбуваються з малою швидкістю, тому їх часто проводять за наявності сильних неорганічних кислот. При цьому йони Гідрогену діють як каталізатори.

Експериментально доведено, що під час реакції естерифікації від молекули карбонової кислоти відщеплюється гідроксильна група, а від молекули спирту – атом Гідрогену:

Назви естерів походять від назв карбонової кислоти і спирту, з яких вони утворилися: Наприклад, має назву муринометиловий естер, — оцтовоетиловий естер.

Естери карбонових кислот – леткі рідини, мають приємний фруктовий запах. Так, муриноаміловий естер має запах вишень, муриноетиловий – рому, оцтовоаміловий – бананів, масляноетиловий – абрикосів тощо.

Найважливішою хімічною властивістю естерів є реакція з водою – гідроліз. При нагріванні естеру в присутності розчину лугу естер взаємодіє з водою, знову перетворюючись на кислоту і спирт.

Багато естерів застосовують як розчинники органічних речовин. Їх використовують для виготовлення фруктових есенцій. Деякі естери застосовують у медицині.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку