Школяр UA

Хімічні властивості глюкози

Молекула глюкози є альдегідоспиртом. Тому глюкоза вступає в реакції, характерні для багатоатомних спиртів і альдегідів.

Як багатоатомний спирт глюкоза реагує з купрум(ІІ) гідроксидом, утворюючи розчин синього кольору.

Як альдегід глюкоза окиснюється (наприклад, у реакції «срібного дзеркала») до глюконової кислоти.

глюконова кислота

і відновлюється воднем до шестиатомного спирту сорбіту:

сорбіт

Велике значення мають процеси бродіння глюкози, які відбуваються під дією органічних каталізаторів-ферментів. Відомо кілька видів бродіння. Спиртове бродіння відбувається під дією ферментів дріжджів. Продуктами є етиловий спирт С2H5OH і вуглекислий газ СO2 : C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

Молочнокисле бродіння глюкози відбувається під дією молочнокислих бактерій:

C6H12O6CH3CHOHCOOH

молочна кислота

При цьому утворюється молочна кислота.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку