Школяр UA

Хімічні властивості карбонових кислот

За хімічними властивостями оцтова кислота подібна до мінеральних кислот. У водних розчинах вона дисоціює на йони: CH3COOH CH3COO + H+.

Подібно до неорганічних кислот оцтова кислота взаємодіє з металами, лугами, основними оксидами, солями. Наприклад, у результаті взаємодії оцтової кислоти з магнієм утворюються водень і сіль (магній ацетат). Ацетати – загальна назва солей оцтової кислоти:

2CH3COOH + MgMg(CH3COO)2 + H2.

Як представник класу карбонових кислот оцтова кислота має свої специфічні властивості. Вона реагує зі спиртами з утворенням естерів:

 

 

І вступає в реакцію галогенування, наприклад, хлорування.

У результаті реакції утворюється хлороцтова кислота і хлороводень:

CH3COOH + Cl2 → CH2ClCOOH + HCl.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку