Школяр UA

Поняття про альдегіди. Склад молекули, електронна і структурна формули. Функціональна карбонільна група

Альдегідами називають органічні речовини, молекули яких містять функціональну групу атомів , сполучену з вуглеводневим радикалом.

Загальна формула речовин цього класу CnH2n+1COН або RCOН, у якій R – це атом Гідрогену (у випадку з муриним альдегідом) або вуглеводневий радикал.

Група атомів називається карбонільною групою, або карбонілом.

Порівняно зі спиртами у складі молекул альдегідів на два атоми Гідрогену менше. Це відбивається у назві «альдегіди», що походить від слів «алкоголь» і «дегідрування», тобто дегідрований алкоголь.

Перший член гомологічного ряду альдегідів – метаналь, або формальдегід, або муриний альдегід. Він має формулу .

Наступний за ним – етаналь, або ацетальдегід, або оцтовий альдегід. Його формула .

За номенклатурою, що історично склалась, назви альдегідів походять від назв тих кислот, на які вони перетворюються при окисненні. Наприклад, муриний альдегід – від муриної кислоти, оцтовий альдегід – від оцтової кислоти і т. д. За систематичною номенклатурою, назви альдегідів утворюють від назв відповідних насичених вуглеводнів шляхом додавання суфікса -аль: метаналь, етаналь, пропаналь тощо.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку