Школяр UA

Масова частка елемента у складній речовині

За хімічною формулою речовини можна визначити масові частки хімічних елементів, які входять до складу речовини. Масова частка елемента визначається як відношення його маси до маси речовини, до складу якої він входить. Тобто

де n- кількість атомів хімічного елемента Е; Ar(E) - відносна атомна маса елемента; Mr - відносна молекулярна маса речовини (для речовин немолекулярної будови - відносна формульна маса). Масова частка є безрозмірною величиною. Досить часто масову частку виражають у відсотках. Наприклад, визначимо масові частки хімічних елементів у натрій сульфаті Na2SO4.

1. Визначаємо відносну формульну масу сполуки натрій-два-ес-о-чотири:

2. Визначаємо масову частку Натрію:

3. Визначаємо масову частку Сульфуру:

4. Визначаємо масову частку Оксигену:

Масова частка Оксигену може бути визначена інакше:

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку