Школяр UA

Виникнення людини. Залюднення Європи

Першою формою людського співжиття було первісне суспільство, що охоплює епоху від виникнення людини до становлення ранньофеодальної формації. Початки розвитку людства сягають приблизно 3 млн. років тому.

Для первіснообщинного суспільства характерні такі риси: низький рівень розвитку продуктивних сил і як наслідок — майже повна залежність людини від природи; безсилля людини перед природою, яке зумовило об’єднання людей у громади та виникнення общинної власності на засоби виробництва; рівномірний розподіл продуктів праці між членами громади; постійне кочове життя, обумовлене пошуком нових місць проживання; відсутність експлуатації людини людиною, класів і держави; язичницькі вірування у богів (бога Сонця, Вогню, Дощу та ін.), тобто обожнювання тих сил природи, які певним чином впливали на життя людини.

Про життя первісних людей ми дізнаємося з археологічних розкопок.

Первіснообщинне суспільство пройшло кілька етапів розвитку.

Кам’яний вік — найдавніший період в історії людства. Дослідники поділяють кам’яний вік на такі стадії: ранній палеоліт, пізній палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт (палеоліт — від грецьких слів «палайос» — стародавній і «літос» — камінь).

У період раннього палеоліту (від 3 млн. років до 35 тис. років тому) у міжльодникові часи природні умови були сприятливими для людини. Тоді жили істоти, які належать до найбільш ранніх фізичних типів людини — «людина уміла», пітекантроп та ін. Ці істоти відрізнялися від тварин тим, що спілкувалися між собою за допомогою звукової мови й уміли виробляти й використовувати палиці і камені як примітивні знаряддя (ручні рубила, відщепи). Давні люди не мали постійного житла, вели бродяче життя, щоб прохарчуватися. Жили давні люди невеликими родовими колективами — первісними стадами.

На території сучасної України давні люди з’явилися в епоху раннього палеоліту — майже 1 млн. років тому. Залишки найдавніших стоянок первісних людей знайдені археологами в різних місцевостях, у тому числі й в Україні: на Дністрі — поблизу с. Лука-Врубловецька (Кам’янець­Подільський район Хмельницької області), на Донбасі — поблизу с. Амв­росіївка, на березі р. Кринки, неподалік від Житомира та ін.

Найдавнішою стоянкою первісних людей на території України є поселення поблизу с.Королеве Виноградівського району на Закарпатті. На Закарпатті відкопано 20 палеолітичних стоянок первісних людей.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку