Школяр UA

Агрегатні стани речовини

Усі речовини можуть знаходитися в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному.

Тверді тіла зберігають форму та об’єм. Рідини зберігають об’єм, але не зберігають форму. Вони набувають форми посудини, в яку вміщені. Рідини практично не стискаються. Гази не зберігають ані форми, ані об’єму. Гази легко можна стискати.

Майже всі речовини можуть перебувати в трьох агрегатних станах. При переході речовини з одного стану в інший змінюється взаємодія і розташування її молекул, але не змінюється сама речовина.

При певній температурі тверді тіла розплавляються та перетворюються на рідини. До речі, рідини можуть кристалізуватися та перетворюватися на тверді тіла. Випаровуючись, рідини переходять у газоподібний стан, це відбувається за певної температури (температури кипіння). Гази, конденсуючись, можуть перетворюватися на рідини.

Тверді тіла, рідини та гази – це не різні види речовин, а стани однієї речовини, у яких вона перебуває за певних умов. Речовина, яку на Землі можна зустріти в усіх трьох станах, добре відома всім, це – вода.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку