Школяр UA

Маса тіла. Густина

Якщо на тіло діє сила, швидкість тіла змінюється. Різні тіла по-різному змінюють швидкість при дії на них однакової сили. Це пояснюється тим, що у різних тіл різні маси. Маса – це фізична величина, яка показує здатність тіла залишати швидкість незмінною при відсутності дії на нього інших тіл. Основною одиницею вимірювання маси в Системі Інтернаціональній є кілограм. Визначити масу тіла можна за допомогою зважування.

Розміри та маси тварин – найрізноманітніші. Маса землерийки – 3 грами, а маса слона – 3 000 кг. Маса колібрі – 1 грам, а маса африканського страуса – 100 кілограмів.

Різні тіла при однаковій масі можуть мати різні об’єми. Це пов’язано з тим, що ці тіла виготовлені з різних матеріалів.

Фізичну величину, що характеризує певну речовину і дорівнює відношенню маси тіла до його об’єму, називають густиною тіла.

Одиницею вимірювання густини в СІ є кілограм, поділений на метр кубічний. 1 кг/м3 – це густина такої однорідної речовини, маса якої в 1 м3 дорівнює 1 кг.

У фізиці маса тіла позначається літерою m (ем), об’єм – літерою V (ве), а густина – літерою ρ (ро).

Для того щоб знайти густину, необхідно масу поділити на об’єм.

Для того щоб знайти масу тіла, треба його об’єм помножити на густину.

Об’єм тіла можна знайти, поділивши масу на густину.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку