Школяр UA

Минулий час

Дієслова у формі минулого часу означають дію або стан, які відбулися до моменту розмови: сказав, прочитали. Дієслова минулого часу змінюються за родами (в однині) та числами: сказав, сказала, сказало, сказали.

Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса –в- у чоловічому роді та суфікса –л- у формі жіночого та середнього роду й у множині: малював, малювала, малювало, малювали. Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний: бігти — біг, нести — ніс.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку