Школяр UA

Способи творення дієслів

Дієслова творяться від дієслів: домалювати, підкреслити; іменників: солити, косити; прикметників: червоніти, синіти; числівників: потроїти; займенників: тикати, викати.

Найуживанішими способами словотворення дієслів є: префіксальний: відрізати — різати; суфіксальний: учителювати — учитель; префіксально-суфіксальний –покращувати — кращий.

Складні дієслова здебільшого утворюються від складних іменників: вільнодумство — вільнодумствувати.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку