Школяр UA

Формула коренів квадратного рівняння

 

Дискримінантом квадратного рівняння називається вираз, що дорівнює різниці квадрата другого коефіцієнта і добутку першого коефіцієнта та вільного члена, помноженого на чотири. Дискримінант позначається великою латинською буквою D : D = b2 - 4ac.

Корені повного квадратного рівняння знаходять за формулою .

 

Якщо дискримінант квадратного рівняння додатний, то рівняння має два корені.

Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю, то рівняння має один корінь, який дорівнює другому коефіцієнту, узятому з протилежним знаком і поділеному на подвоєний перший коефіцієнт: .

Якщо дискримінант квадратного рівняння від’ємний, то рівняння не має коренів.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку