Школяр UA

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.

Числові множини. Етапи розвитку числа

 

Натуральні числа — це числа 1, 2, 3 і так далі. Множина натуральних чисел позначається великою латинською буквою N.

Цілі числа — це натуральні числа, протилежні їм числа і число нуль. Множина цілих чисел позначається великою латинською буквою Z.

Раціональні числа — це числа, які можна подати у вигляді дробу з цілим чисельником і натуральним знаменником, тобто , де  m — ціле, а n — натуральне.

 

Раціональні числа можуть бути представлені скінченним або нескінченним десятковим періодичним дробом. Множина раціональних чисел позначається великою латинською буквою Q.

Ірраціональними називаються числа, які не можна представити у вигляді дробу , де m — ціле, а n — натуральне. Ірраціональні числа можуть бути представлені нескінченними неперіодичними дробами.

Дійсні числа — це раціональні та ірраціональні числа. Множина дійсних чисел позначається великою латинською буквою R.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку