Школяр UA

Значення водоростей у природі та в житті людини

Водорості насичують товщу води та повітря над нею киснем. Деякі відмерлі водорості утворюють осадові породи: вапняки, діатоміт, трепел. Водорості сприяють ґрунтоутворенню і підвищенню родючості ґрунтів. Придонні водорості є притулком для риб та інших тварин.

Водорості використовує в їжу людина; з них видобувають йод, бром, агар-агар, виготовляють лікарські препарати. Водорості використовують у біологічному очищенні води та як добриво.

Широкого застосування водорості набули в деяких галузях промисловості: харчовій, хімічній, целюлозній (паперовій), текстильній та ін. Деякі водорості завдають шкодумасове розмноження одноклітинних водоростей у прісних водоймах викликає «цвітіння води», вода набуває зеленого кольору. Оселяючись на підводних частинах суден, гідротехнічних споруд (наприклад, шлюзах, водних фільтрах), водорості заважають їх нормальній роботі.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку