Школяр UA

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування

Розкладання многочлена на множники – це представлення його у вигляді добутку або одночлена на многочлени, або добутку многочленів.

Щоб винести у многочлені спільний множник за дужки (якщо це можливо), треба знайти найбільший спільний множник членів многочлена, кожний доданок подати у вигляді добутку, що містить найбільший спільний множник, і винести його за дужки.

Щоб перевірити, чи правильно винесено спільний множник за дужки, треба виконати множення одночлена (спільного множника) на многочлен, що залишився в дужках.

Щоб розкласти многочлен на множники способом групування, треба згрупувати члени многочлена так, щоб у кожній групі доданків був спільний множник, який необхідно винести в кожній групі за дужки. Після цього за дужки виносять спільний множник усіх груп.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку