Школяр UA

Множення дробів

Добутком двох дробів буде дріб, у якого чисельник є добутком чисельників дробів, а знаменник — добутком знаменників.

 

Щоб перемножити звичайні дроби, треба перемножити їх чисельники і перемножити їх знаменники. Перший добуток записати в чисельник, а другий – у знаменник.

 

Зверніть увагу!

При множенні звичайних дробів можна спочатку записати в чисельник результату добуток чисельників, а в знаменник – добуток знаменників. Виконати скорочення одержаного дробу, якщо це можливо, і після цього перемножити одержані числа в чисельнику і знаменнику.

Множення дробів підпорядковується розподільній, переставній і сполучній властивостям.

При множенні звичайного дробу на натуральне число натуральне число записують у вигляді неправильного дробу зі знаменником одиниця, після чого виконують множення дробів.

При множенні мішаних чисел множники представляють неправильними дробами і виконують множення звичайних дробів.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку