Школяр UA

Ґрунт. Склад ґрунту

 

Ґрунт — родючий шар землі, на якому ростуть рослини. Ґрунт — це природна суміш, тому що його компоненти можна відокремити. Завдяки цим особливостям складу ґрунту властива здатність пропускати повітря та воду.

 

До складу ґрунту входять: пісок, глина, повітря, вода, органічні та мінеральні речовини. ґрунт створює умови для живлення рослин. У воді розчиняються мінеральні речовини, необхідні для росту рослин. У ґрунті їхні запаси поповнюються завдяки діяльності тварин, бактерій та грибів, які розчиняють рослинні та тваринні рештки. Так живі організми утворюють перегній, або гумус, від якого залежить найважливіша властивість ґрунту — родючість.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку