Школяр UA

Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження

Пасивні дієприкметники на -ний пишуться без подвоєння: зроблений, написаний. Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами –енн- -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишемо з -нн-: нездійсненним, несказанний.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку