Школяр UA

Трансформатор

Перетворення змінного струму, при якому напруга збільшується або зменшується у декілька разів практично без втрат потужності, здійснюється за допомогою трансформатора. Трансформатор було винайдено у 1878 році російським ученим Павлом Миколайовичем Яблочковим. Принцип дії трансформатора оснований на явищі електромагнітної індукції. Трансформатор складається з двох котушок (первинної – з’єднаної з джерелом, і вторинної – з’єднаної зі споживачем), намотаних на феромагнітне осердя.

Холостий хід трансформатораробота трансформатора при розімкнутому вторинному колі. При цьому напруга на обмотках трансформатора пропорційна кількості їхніх витків.

Коефіцієнт трансформаціїце величина, яка дорівнює відношенню напруги у первинній і вторинній обмотках. Позначається коефіцієнт трансформації літерою k.

Якщо k > 1, трансформатор є знижувальним (напруга на первинній обмотці більша за напругу на вторинній); якщо k < 1, трансформатор підвищувальний (напруга на первинній обмотці менша за напругу на вторинній).

У сучасних потужних трансформаторах сумарні втрати енергії не перевищують 2–3 %.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку