Школяр UA

Змінний електричний струм

Вимушеними називають коливання, які виконуються тілом під дією зовнішньої змушуючої сили, яка періодично змінюється з часом. Прикладом вимушених електричних коливань є змінний струм.

Змінним називають струм, який періодично змінюється за модулем і напрямом. В освітлювальній мережі та на виробництві використовують синусоїдальний струм частотою 50 герц. Він утворюється генераторами на електростанціях.

Простішою моделлю генератора є рамка зі струмом у постійному магнітному полі. ЕРС індукції є функцією синуса, що визначає гармонічний характер коливань струму в колі. Амплітуда ЕРС індукції дорівнює добутку модуля вектора магнітної індукції, площі контуру та циклічної частоти.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку