Школяр UA

Означено-особові речення

Односкладними означено-особовими називаються такі речення, у яких головний член вказує на те, що дія виконується або виконуватиметься певним предметом, особою чи особами (З нудного себе знову вислизаю, як равлик із палаючої хати (І. Малкович)). В означено-особових реченнях на дійову особу (я, ти, ми, ви) вказує особове закінчення дієслова — головного члена, вираженого формами 1-ї або 2-ї особи однини чи множини дійсного або наказового способу (чит-аю, чита-єш, чита-ємо, чит-ай). Усі односкладні означено-особові речення можуть бути перетворені на двоскладні (Сьогодні піду в гості. — Я сьогодні піду в гості).

Означено-особові речення часто виражають спонукання: накази, прохання, побажання, заклики (Робіть добро людям!). Вони вживаються в розмовному (діалоги) і художньому стилях мовлення (Вигострю, виточу зброю іскристу (Леся Українка)).

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку