Школяр UA

Сила світла. Освітленість

Силою світла джерела називають відношення світлового потоку до області простору, в якій цей світловий потік утворений джерелом.

У Міжнародній системі одиниць за основну одиницю сили світла беруть канделу.

Силу світла позначають літерою І. Для того щоб знайти силу світла, необхідно світловий потік поділити на чотири π (пі). π – це стала фізична величина, яка приблизно дорівнює 3,14. Знаючи силу світла, можна знайти світловий потік. Для цього необхідно силу світла помножити на чотири π.

Освітленістю називається відношення світлового потоку, який падає на деяку ділянку поверхні, до площі цієї поверхні.

За одиницю освітленості в СІ беруть люкс. Один люкс – це освітленість такої поверхні, на один метр якої падає світловий потік, що дорівнює одному люмену.

Освітленість у фізиці позначається літерою Е. Для того щоб знайти освітленість, необхідно світловий потік поділити на площу поверхні. Для знаходження світлового потоку можна освітленість помножити на площу поверхні.

Освітленість прямо пропорційна силі світла й обернено пропорційна квадрату відстані від джерела. Тому освітленість можна обчислити, поділивши силу світла на квадрат відстані від джерела світла до поверхні.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку