Школяр UA

Потужність

Будь-яку роботу можна виконати швидко, а можна — повільно. Для того щоб характеризувати швидкість виконання роботи, використовують спеціальну фізичну величину — потужність.

Потужність — це фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до часу, за який ця робота була виконана. Потужність позначається літерою N та в Системі Інтернаціональній вимірюється у ватах, на честь англійського вченого 18–19 століття Джеймса Уатта. Якщо потужність відома, то роботу, яка виконується за одиницю часу, можна знайти як добуток потужності на час. Тому за одиницю роботи можна взяти роботу, яка виконується за 1 секунду при потужності 1 ват. Така одиниця роботи називається ват-секундою (Вт × с).

Якщо тіло рухається рівномірно, то його потужність можна розрахувати як добуток сили тяги та швидкості руху.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку