Школяр UA

Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами

Речовинний світ природи надзвичайно різноманітний, і разом з тим усі речовини взаємозв’язані. Генетичний зв’язок між органічними і неорганічними речовинами полягає, перш за все, у тому, що органічні речовини можна добути з неорганічних. Наприклад, при нагріванні неорганічної речовини ціанату амонію N º CONH4 утворюються органічна речовина сечовина (NH2)2CO

Яскравим доказом існування генетичного зв’язку між органічними та неорганічними речовинами є також колообіг біогенних елементів у природі.

Отже, всі речовини генетично пов’язані між собою. Генетичний зв’язок полягає в тому, що кожна речовина може хімічно взаємодіяти з речовинами інших класів. Органічні речовини можуть взаємодіяти з неорганічними. Їх можна синтезувати з неорганічних і перетворювати на неорганічні.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку