Школяр UA

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

Пропорціяце рівність двох відношень. Наприклад, відношення чисел а і b дорівнює відношенню чисел c і d. При цьому числа а і d називаються крайніми членами пропорції, а числа b і cсередніми її членами.

Якщо значення першого відношення у пропорції дорівнює другому відношенню, то пропорція правильна.

 

Основна властивість пропорції: якщо пропорція правильна, то добуток її крайніх членів дорівнює добутку середніх

Правильним буде й обернене твердження:

Якщо добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів, то пропорція правильна (істинна).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку