Школяр UA

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

Відношення чисел або величин можна виражати у відсотках. Щоб знайти, скільки відсотків перше число становить від другого, потрібно ці числа поділити перше на друге і частку помножити на 100 відсотків.

Щоб визначити, на скільки відсотків збільшилась або зменшилась задана величина, необхідно:

- знайти, на скільки одиниць збільшилась або зменшилась задана величина;

- знайти, скільки відсотків становить знайдена різниця від заданого значення величини.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку