Школяр UA

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Більшість безсполучникових речень можливо перебудувати у сполучникові, тому можна говорити про синонімію безсполучникових та деяких типів сполучникових складносурядних і складнопідрядних речень.

Синонімічними є:

1) Безсполучникові складні речення зі значенням переліку дій, подій, явищ, що відбуваються одночасно або послідовно, і складносурядні речення з повторюваними чи неповторюваними сполучниками і (й), та (у значенні і) (Луки були пишні, ниви багаті, сади густі І луки були пишні, і ниви багаті, і сади густі).

2) Безсполучникові складні речення зі значенням протиставлення, зіставлення та складносурядні речення з протиставними сполучниками але, проте, зате, однак (Не кожному в руки щастя йде — від багатьох воно тікає (Г. Тютюнник) — Не кожному в руки щастя йде, проте від багатьох воно тікає);

3) Безсполучникові складні речення з часовими, умовними, наслідковими відношеннями між частинами та складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, наслідку (Вдарили козаки веслами у воду — одскочив дуб од берега… (А. Кащенко) — Коли вдарили козаки веслами у воду, одскочив дуб од берега).

4) Безсполучникові складні речення з причиновими й пояснювальними відношеннями і складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, означальними, причиновими (І Юрине серце завмирає, він знає: це йому снилося вже не раз (Ю. Смолич) — І Юрине серце завмирає, він знає, що це йому снилося вже не раз).

У багатьох безсполучникових реченнях синтаксичні відношення не відповідають тим, що виражаються сполучниками сурядності й підрядності. Такі речення не мають синонімічних сполучникових речень (Голосами, небесами напилися далі, Десь копита оддзвеніли, одгули печалі, Тільки хмари, тільки небо та віків відлуння, Тільки тирси золотої тихе дивоструння (С. Тельнюк)).

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку