Школяр UA

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

При розкритті дужок користуємось такими правилами:

Якщо перед дужками стоїть знак «–», то, розкриваючи дужки, потрібно змінити знак кожного доданка на протилежний.

Якщо перед дужками стоїть знак «+», то, розкриваючи дужки, знак кожного доданка зберігаємо.

Подібними є доданки, які мають спільну буквену частину. Числові доданкі є подібними.

Заміну суми подібних доданків на один вираз називають зведенням подібних доданків.

Щоб звести подібні доданки, треба додати їх коефіцієнти і результат помножити на їх спільну буквену частину.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку