Школяр UA

Енергія згоряння палива

Деякі речовини внаслідок горіння виділяють велику кількість теплоти. Такі речовини мають назву «паливо».

Різні види палива під час згоряння виділяють різну кількість теплоти. Це пов’язано з властивостями палива, які характеризує фізична величина — питома теплота згоряння.

Питома теплота згоряння палива — кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння 1 кілограму палива. Питома теплота згоряння палива позначається літерою q та в Системі Інтернаціональній вимірюється у джоулях, поділених на кілограм. Для того щоб знайти кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива, треба його масу помножити на питому теплоту згоряння.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку