Школяр UA

Звуконаслідувальні слова

Звуки різних явищ природи (шум дощу, вітру, води. гуркіт грому, звукові сигнали тварин і птахів) відтворюють так звані звуконаслідувальні слова: буль, ляп, ку-ку.

Звуконаслідувальні слова, утворювані повторенням певних звуків або звукосполучень, пишуть через дефіс: кру-кру, гав-гав, бу-ух.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку