Школяр UA

Культурні процеси в незалежній Україні

Здобуття незалежності, подолання тоталітаризму створили умови для радикального розкріпачення духовного життя. Уперше в суспільстві сформувалися сприятливі умови для активної громадської діяльності, творчої самореалізації, можливості вільно (без будь-яких репресивних наслідків для всієї родини) висловлювати свою точку зору, працювати в будь-якому художньому стилі тощо.

Усе це сприяло піднесенню духовності й культури, яке набуло характеру національного відродження всіх націй і народностей, що проживають в Україні.

Одночасно різне розуміння в суспільстві державотворчої ідеології, економічні проблеми і скрутне матеріальне становище не дозволяють культурі розвиватися в повному обсязі.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку