Школяр UA

Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин

Західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорщини, й особливостями їх капіталістичного розвитку (після скасування кріпосного права в 1848 р.) були:

· розорення дрібної промисловості потоком дешевих і якісних західних товарів;

· залежне становище промисловості й банків від австро-угорської економіки. Домінування іноземного капіталу: австро-німецького, англійського, французького. Промисловими галузями, що розвивалися найшвидшими темпами, були: нафтова, буровугільна, соляна, лісова та харчова;

· сільське господарство розвивалося прусським шляхом з пануванням поміщицького землеволодіння, при якому поміщики здавали більшу частину своєї землі в оренду своїм селянам;

· дискримінація українців і зростання політичної активності населення, особливо інтелігенції.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку