Школяр UA

Хімічна дія світла

Хімічна дія світлазміна властивостей речовин під дією світла.

Під дією світла можуть відбуватися хімічні перетворення (фотохімічні реакції). Найважливішими в живій природі є процеси фотосинтезу. У житті людини велику роль відіграє здатність ока сприймати світло. Ще один прояв хімічної дії світла на речовину – це фотографія.

Закони фотохімії:

- поглинутий речовиною фотон може викликати перетворення тільки однієї молекули;

- фотохімічна реакція можлива за умови, що енергія фотона достатня для розриву молекулярних зв’язків, тобто не менша за енергію дисоціації.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку