Школяр UA

Всесвітня Історія 7 клас

 • Тема 1. Середньовічна європа
  • Народження середньовічної Європи
  • Людина в середньовіччі
  • Середньовічне європейське суспільство
  • Держава в середньовічній Європі
  • Європейське середньовічне місто
  • Господарське життя в середньовічній Європі
 • Тема 2. Релігійне та культурне життя середньовічної європи
  • Релігія та церква в середньовічній Європі в V–XIст
  • Релігія та церква в середньовічній Європі в ХІ–ХV ст.
  • Середньовічна культура Західної Європи
 • Тема 3. Європа. візантія. арабський світ
  • Візантійська імперія
  • Арабський халіфат
  • Скандинавія
  • Франція
  • Англія
  • Німеччина
  • Країни басейну Середземномор
 • Тема 4. Слов’яни та їхні сусіди
  • Центральна та Східна Європа
  • Північно-Східна Русь
  • Утворення та зміцнення Московської держави
  • Туреччина
  • Китай
  • Індія

Всесвітня Історія 8 клас

 • Тема 1. Новий час. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій
  • Відкриття європейців
  • Завоювання Нового Світу
 • Тема 2. Людина ранньої нової доби
  • Матеріальний світ і суспільство
  • Повсякденне життя Західної Європи
 • Тема 3. Реформація і контрреформація
  • Реформація
  • Поширення Реформації. Контрреформація
 • Тема 4. Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.
  • Франція
  • Іспанія
  • Нідерланди
  • Англія
  • Міжнародні відносини
 • Тема 5. Культура західної Європи XVI — першої половини XVII ст.
  • Мистецтво Високого Відродження в Італії. Північне Відродження
  • Освіта і наука
 • Тема 6. Польська держава та Москов­ське царство
  • Річ Посполита
  • Московська держава за правління Іоанна IV
  • Московська держава у ХVІІ ст
 • Тема 7. Криза старого ладу. Поча­ток модернізації
  • Англійська революція
  • Промисловий переворот в Англії
  • Франція
 • Тема 8. Доба Просвітництва
  • Просвітництво та абсолютизм. Культура
  • Австрія і Пруссія
  • Росія наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
  • Епоха Катерини II в Росії
  • Перші колонії в Північній Америці. Боротьба за незалежність
  • Створення держави США
 • Тема 9. Східний світ
  • Османська імперія
  • Китай
  • Індія

Всесвітня Історія 9 клас

 • Основні ідейно-політичні течії в суспільному житті США і Європи
 • Німеччина в 1871–1914 рр.
 • Англія в 1870–1914 рр.
 • Третя республіка у Франції
 • США в 1870–1914 рр.
 • Японія у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст
 • Російська імперія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть
 • Міжнародні відносини наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть
 • Культура зарубіжних країн

Всесвітня Історія 11 клас

 • Тема 1. Друга cвітова війна
  • Початок війни. Події 1039–1941 рр.
  • Воєнні дії в середині 1941–­1942 рр.
  • Перебіг війни в 1943 р.
  • Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух опору
  • Воєнні дії в 1944 р.
  • Завершення й підсумки війни
  • Світ після Другої світової війни
 • Тема 2. США і Канада
  • США у 1945–1960 рр.
  • США у 1960–1970 рр.
  • США у 1980–2006 рр.
 • Тема 3. Країни Західної Європи
  • Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.
  • Велика Британія
  • Франція
  • Німеччина
 • Тема 4. СРСР. Відновлені та нові незалежні держави
  • СРСР у 1945–1953 рр.
  • «Відлига» 1953–­1964 рр.
  • Роки «застою» (1964–1985 рр.)
  • «Перебудова» та розпад СРСР (1985–1991 рр.)
  • Росія в 1990–2006 рр.
  • Відновлені та нові незалежні держави
 • Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи
  • Установлення тоталітарних режимів, соціально-економічний розвиток і політичне життя в другій половині 40–90-х роках
 • Тема 6. Країни Азії, Африки і Латинської Америки
  • Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав
  • Японія
  • Китай
  • Індія
  • Країни Близького та Середнього Сходу
  • Країни Південно-Східної Азії
  • Країни Латинської Америки
 • Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ сторіччя
  • Міжнародні відносини в 40-х – поч. 80-х рр.
  • Курс від конфронтації до співробітництва
 • Тема 8. Культура другої пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
  • Культура другої пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Загальна характеристика
  • Література та мистецтво
  • Світ на межі двох тисячоліть

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку