Школяр UA

Die Deklination der Adjektive. Відмінювання прикметників

Відмінювання прикметників залежить від того, чи є перед іменником артикль або займенник. Якщо супровідне слово ясно визначає відмінок, рід або число, то прикметник приймає закінчення -е або -en:
Der letzte Roman dieses ber?hmten Schriftstellers hatte einen gro?en Erfolg. (Останній роман цього видатного письменника мав великий успіх.)
Якщо супровідного слова немає чи воно не досить чітко визначає відмінок, рід або число, то сам прикметник приймає закінчення, які вказують на відмінок, рід і число визначеного ним іменника:
Wir besuchen dieses Museum mit gro?em Vergn?gen. (Ми відвідуємо музей з великим задоволенням.)
Розрізняють три види відміни: слабка, сильна та відміна з неозначеним артиклем, присвійними і заперечним займенником kein в однині.

Слабка відміна прикметників

Прикметник відмінюється за слабкою відміною, якщо перед ним стоїть:
1. Означений артикль: der, die, das, die.
2. Займенники: dieser, jeder, jener, welcher, mancher, solcher, derselbe, derjenige.
3. Займенники: alle, s?mtliche, beide, keine.
4. Присвійні займенники: meine, deine у множині.

Сильна відміна прикметників

Прикметники відмінюються за сильною відміною, якщо перед ними:
1. Не стоїть супровідне слово (займенник, артикль).
2. Стоять неозначені займенники: viele, einige, mehrere, wenige, після слів folgende, verschiedene у множині.
3. Стоять неозначені числівники: etwas, genug, mehr, viel, wenig, nichts. Після etwas та nichts прикметники пишуться з великої літери:

Ich habe etwas Neues erfahren. (Я взнав щось нове.)
4. Стоять кількісні числівники (zwei, drei).
Zwei neue R?cke habe ich mir in der vorigen Woche gekauft. (Минулого тижня я купила дві нові спідниці.)

Kasus
(Відмінок)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина
Singular
(Однина
Plural
(Множина)
  maskulin
(ч. р.)
neutral
(с. р.)
feminin
(ж. р.)
 
Nom. gro?er Erfolg
(великий успіх)
blaues Heft
(синій зошит)
sch?ne Blume
(гарна квітка)
gro?e Ereignisse
(великі події)
Gen. gro?en Erfolges blauen Heftes sch?ner Blume gro?er Ereignisse
Dat. gro?em Erfolg blauem Heft sch?ner Blume gro?en Ereignissen
Akk. gro?en Erfolg blaues Heft sch?ne Blume gro?e Ereignisse

Der Teller ist aus reinem Gold. (Тарілка з чистого золота.)
Heute trinkt man h?ufiger schwarzen Tee. (Тепер частіше п’ють чорний чай.)
Frische Milch trinkt man gern. (Люблять пити свіже молоко.)

Відмінювання прикметників із неозначеним артиклем, заперечним займенником kein та присвійними займенниками в однині

Прикметники у сполученні з іменниками чоловічого, жіночого та середнього родів, що відмінюються з неозначеним артиклем, заперечним займенником kein і присвійними займенниками, мають такі закінчення:

Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. (Я купив собі новий велосипед.)
Ich brachte meinen kranken Hund in die Tierklinik. (Я привіз свого хворого собаку у ветеринарну клініку.)
Du sollst kein trockenes Brot essen. (Ти не повинен їсти сухий хліб.)

Відмінювання субстантивованих прикметників

Прикметники можна вживати як іменники. Субстантивовані прикметники вживаются з артиклями der, die, ein, eine. Якщо субстантивований іменник позначає особу, то він може бути чоловічого чи жіночого роду. Субстантивовані прикметники середнього роду здебільшого абстрактні (das ?u?ere — зовнішність, das Neue — нове).

Kasus
(Відмінок)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Plural
(Множина)
  maskulin
(ч. р.)
neutral
(с. р.)
feminin
(ж. р.)
 
Nom. der Alte dein ?u?eres die Alte die Kranke
Gen. des Alten deines ?u?eren der Alten der Kranker
Dat. dem Alten deinem ?u?eren der Alten den Kranken
Akk. den Alten dein ?u?eres die Alte die Kranke


Прикметники, які вживаються у значенні іменників, відмінюються, як прикметники, за тими самими типами відміни:
In unserem Klub sind einige Jugendliche. (У нашому клубі кілька підлітків.)
Die jungen Leute diskutieren mit den Reisenden. (Молоді люди сперечаються з пасажирами.)
Ein alter Beamter gab dem alten Mann einen Brief. (Старий службовець дав старому чоловікові листа.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку