Школяр UA

Die Komparationsstufen der Adjektive. Cтупені порівняння прикметників

Разом з основною формою (Positiv), якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий (der Komparativ) і найвищий (der Superlativ).
Якщо після прикметника в основній формі йде порівняння, то вживається сполучник wie:
Dieses Modell ist ebenso interessant wie das andere. (Ця модель така ж цікава, як і інша.)

Вищий ступінь

Komparativ утворюється за допомогою суфікса -er, при цьому кореневі голосні в односкладових прикметниках a, o, u приймають умлаут: kalt — k?lter (холодний — холодніший); warm — w?rmer (теплий — тепліший); kurz — k?rzer (короткий — коротший)

Найвищий ступінь

Superlativ утворюється за допомогою суфіксу -st, при цьому після приголосних d, t, s, z, sch додається -e (-est): kurz — der/die/das k?rzeste (найкоротший/а/е); warm — der/die/das w?rmste (найтепліший/а/е); kalt — der/die/das k?lteste (найхолодніший/а/е)
Є ще одна форма Superlativ — з am. Вона є в реченні частиною прикметника або членом речення:
Dieser Weg ist am k?rzesten. (Ця дорога найкоротша.)
Am schnellsten mache ich die Matheaufgabe. (Швидше за все я роблю завдання з математики.)

Винятком є такі прикметники та прислівники:

gut (добрий) besser (кращий) der/die/das beste (найкращий) am besten (кращий за всіх)
hoch (високий) h?her (вищий) der/die/das h?chste
(найвищий)
am h?chsten (вищий за всіх)
nah (близький) n?her (ближчий) der/die/das n?chste (найближчий) am n?chsten (ближчий за всіх)
gern (охоче) lieber
(охочіше)
der/die/das liebste (найохочіший) am liebsten (охочіше за все)
viel (багато) mehr (більше) die meisten (найбільше) am meisten (більше за все)
bald (скоро) eher (скоріше) der/die/das eheste (якнайскоріше) am ehesten (скоріше за все)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку