Школяр UA

Числові функції

Залежність змінної y від змінної x називається функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.
x називається аргументом, або незалежною змінною, yзалежною змінною,або функцієювід x. Позначення: , і т. д.
Множина значень, яких набуває незалежна змінна x, називається областю визначенняфункції. Позначення: , і т. д.
Множина відповідних значень залежної змінної y, яких вона набуває при всіх значеннях x з області визначення функції, називається областю значеньфункції. Позначення: , і т. д.

Функція може бути задана за допомогою опису, таблиці або графіка. Найчастіше числову функцію задають формулою. Якщо в такому випадку не дано додаткових обмежень, то областю визначення функції вважають множину всіх значень аргументу, для яких ця формула має зміст.

Приклади
1) ; ;
;
.
2) ;


.
Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких належать , а ординати є відповідними значеннями цієї функції.
Значення аргументу, при яких функція дорівнює 0, називаються нулями функції. Графік функції при таких значеннях аргументу перетинає вісь Ox.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку