Школяр UA

Парність функції

Функція називається парною, якщо:
1) ;
2) .
У парних функцій протилежним значенням аргументу відповідають рівні значення функції.
Графік парної функції симетричний відносно осі Oy.
Функція називається непарною, якщо:
1) ;
2) .
У непарних функцій протилежним значенням аргументу відповідають протилежні значення функції.
Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.
Приклади
1) ;
— симетрична відносно нуля.

(На координатній прямій 0 позначено для того, щоб простежити, чи симетрична відносно 0.)
.
Функція парна.

2) ;


— симетрична відносно 0.

.
Функція непарна.
3) .
— симетрична відносно 0.

; .
Функція не є ані парною, ані непарною.
4) .


— несиметрична відносно нуля.
Функція не є ані парною, ані непарною.
.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку