Школяр UA

Зростаючі й спадні функції

Функція називається зростаючою на деякому інтервалі, якщо для будь-яких двох значень аргументу з цього інтервалу більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції.
Функція називається спадною на деякому інтервалі, якщо для будь-яких значень аргументу з цього інтервалу більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції.
Приклади
1) y = x2.

 

Функція зростаюча при (див. рисунок).
Функція спадна при .
Функція парна.
2) .
Функція непарна (див. рисунок), спадна при і при .
Зверніть увагу: не можна сказати, що функція спадає на проміжку або на всій області визначення. Дійсно, візьмемо x1=-4, x2=2, x2>x1. За означенням спадної функції, повинна виконуватись умова . Однак , , тобто .
Основні види функцій і їх графіки описано в розділах «Алгебра. 8 і 9 кл.».

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку